Hava Filtrasyonun Önemi

Yaşam kalitesini arttırmak ve ihtiyaç duyulan alanlarında istenilen kalitede hava elde etmek amacıyla gerekli ayrımları yaparak dış ortamdaki partikül,toz,toprak ve istenmeyen cisimleri tutmak ve besleme havasındaki zararlı virüs ve bakterileri azaltmak amacıyla havalandırma cihazlarında bu amaca uygun filtreler kullanılmalıdır. Havalandırma cihazlarında kullanılacak filtreler kadar mevcut filtrelerinde belirli periyotlara değiştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Filtre Seçim Kriterleri

İyi bir filtre seçimi için aşağıdaki sorulara cevap aranmalıdır.

Kullanım Alanı: Filtrenin uygulama yeri ve hangi amaçla kullanılacağı iyi tespit edilmelidir.Seçilecek filtre genel havalandırma sistemlerinde kullanılabileceği gibi hastane gibi hassas hava ihtiyacının önemli olduğu bir mekanda olabilir.

Filtre Edilecek Partikül Özellikleri: Uzun ömürlü ve verimli bir filtrasyon  için en önemli faktör filtre edilecek partikül boyutu ve özelliğinin iyi tespit edilmesidir.

İhtiyaç Duyulan Filtrasyon Verimi: Filtrasyon verimi tespit edilmesi gereken en önemli hususların başında gelmektedir. Yüksek basınç kaybı ve enerji sarfiyatına engel olmak için kullanım ortamına en uygun olan yeterli verimliliğin seçilmesi gerekmektedir.

Çevresel Koşullar: Aynı ürün grubu altındaki her bir filtre farklı çevresel ortamlar için dizayn edilmiş ve geliştirilmiş olabilir. Kullanılacak filtre ısı, nem, korozyon gibi faktörler göz önünde bulundurularak tercih edilmelidir.

Kullanım Sonrası Filtrenin Geri Dönüşümü: Eğer filtre toksik gaz veya zararlı kirleticileri filtrasyon amacı ile kullanılacak ise kullanım sonrası geri dönüşümü düşünülmesi gereken önemli bir husustur. Bu tür durumlarda filtre tercihi geri dönüşümü kolay ürünler düşünülerek yapılmalıdır.

Kabul Edilebilir Basınç Kaybı Seviyesi: Özellikle belirli uygulamalarda havalandırma sisteminin performansını etkileyen en önemli husus filtrenin göstermiş olduğu basınç düşümü değeridir. Kullanılacak filtresinin basınç düşümü değerleri havalandırma sistemi için en uygun şekilde tercih edilmelidir.

Filterinin Toz Tutma Kapasitesi: Filtre tercihi ortamdaki toz seviyesi ve bu tozu tutma kapasitesine göre yapılmalıdır. Toz kapasitesi ile birlikte filtrenin uzun ömürlü olmasıda iyi bir filtreden beklenen bir durumdur.  

Filtre Ebatları: İstenen özelliklerin tamamını taşıyan filtrenin ebatları optimum ölçülerde olmalıdır. Standart ölçüde üretilen filtreler hem fiyat hemde teslim süresi açısında avantaj sağlamaktadır.

Filtre Montaj Kolaylığı: Filtrenin maksimum performansta çalışabilmesi sağlamak amacıyla filtre seçilmeden önce montaj şekli ve kolaylığı iyice düşünülmelidir.

Filtrasyon Standartları

EN 779

EN 779:2012 standardı havalandırma ve hava iklimlendirme cihazlarında kullanılan filtre gruplarını temelde 3 ana grup” Kaba(Coarse) G2,G3,G4 ” ve “Orta(Medium) ve Hassas(Fine) Filtreler M5,M6,F7,F8,F9 ” olarak sınıflandırılan bir sertifika programıdır.

Filtrasyon

Grubu

Sınıf

Ortalama Sentetik Toz Tutma Verimi (%) (Am)

Ortalama 0,4µm

Partikül Tutma % (Em)

0,4µm

Partikül için Minimum Verimlilik (%)

Son Basınç Düşümü (Pa)

 

Kaba

G1

50≤ Am <65

250

G2

 65 ≤ Am < 80

250

G3

 80 ≤ Am < 90

250

G4

90 ≤ Am

250

Orta

M5

40 ≤ Em<60

450

M6

60 ≤ Em < 80

450

Hassas

F7

80 ≤ Em< 90

35

450

F8

90 ≤ Em < 95

55

450

F9

 95 ≤ Em

70

450

EN 1822

Hastane, temiz oda ve ilaç endüstrisi gibi teknolojik proseslerde kullanılan verimli hava filtreleri (EPA), yüksek verimli hava filtreleri (HEPA) ve çok düşük geçirgenliğe sahip hava filtreleri (ULPA) sınıflandırması için geçerli sertifikasyon standardıdır.

ISO 16890

ISO 16890, havalandırma sistemlerinde kullanılan hava filtrelerinin test edilmesi ve sınıflandırılması için yeni küresel standarttır ve mevcut EN 779: 2012 standardının yerini almıştır.Bu yeni standard, filtre verimliliğinin değerlendirilmesinde önemli bir dönüm noktasıdır.